เครื่องชาร์จเร็ว DC

เครื่องชาร์จเร็ว DC

สถานีชาร์จเร็ว Gresgying DC เหมาะอย่างยิ่งสําหรับทางเดินบนทางหลวงและการดําเนินงานของยานพาหนะ EV