โซลูชั่น ESS &Micro-grid

โซลูชั่น ESS &Micro-grid

Gresgying ESS & Micro-grid solutions ตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บพลังงานที่หลากหลาย มาเริ่มการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนกันเถอะ