โซลูชันสําหรับระบบชาร์จ PV + ESS + EV

โซลูชันสําหรับระบบชาร์จ PV + ESS + EV

 


Gresgying PV + ESS + EV ระบบชาร์จที่รวมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์การจัดเก็บพลังงานและการชาร์จ EV สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานีชาร์จรถบัสสวนอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์รัฐบาลโรงพยาบาลและองค์กรขนาดใหญ่

140x140

 

140x140

 


- การออกแบบโมดูลาร์เซลล์ที่ขยายได้และระบบจัดเก็บพลังงาน - แหล่งจ่ายไฟสํารองมีฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อแบบขนานหลายอุปกรณ์ซึ่งจะเพิ่มพลังงานสํารองหรือเวลาสํารอง

 


- ระบบเครือข่าย DC ประสิทธิภาพการทํางานสูง - EMS แบบบูรณาการพร้อมฟังก์ชั่นการจัดการพลังงานอัตโนมัติกลยุทธ์การดําเนินงานที่หลากหลายและกําหนดค่าได้

140x140